تجمع دانشجویان در اعتراض به جنایات حمله عربستان به یمن

سیاسی

تجمع دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور در اعتراض به حمله عربستان به یمن و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از این حملات در سکوت مجامع بین المللی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع دانشجویان دانشگاههای کشور در اعتراض به جنایات عربستان نسبت به مردم یمن و سکوت مجامع بین المللی نسبت به این جنایات مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار شد.

دانشجویان شرکت کننده در این تجمع با در دست داشتن پلاکاردهایی نسبت به کشتار مردم یمن توسط رژیم آل سعود اعتراض کردند.

پلاکاردهایی در اعتراض به حادثه جده نیز در دست دانشجویان وجود داشت که حاوی شعارهایی مانند: آل سقوط به پایان رسیده، سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، مرگ بر آل سقوط و مرگ بر حقوق بشر آمریکایی بود. علاوه بر این پلاکاردهایی حاوی تصویر سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران و هیهات من الذله در دست دانشجویان حاضر در این تجمع بود.

رسانه های مختلف داخلی و خارجی این تجمع را پوشش می دادند.

دانشجویان حاضر در این تجمع همچنین به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از حمله عربستان به یمن اعتراض کردند و خواستار مداخله سازمان ملل برای حل و فصل بحران یمن با استفاده از راهکارهای سیاسی شدند.