آژانس، مذاکرات روز گذشته در تهران را سازنده خواند

سیاسی

آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه ای مذاکرات روز گذشته در تهران را سازنده ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی مذاکرات روز گذشته ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران، آژانس با انتشار بیانیه ای در سایت خود مذاکرات روز گذشته را در خصوص دو موضوع باقیمانده سازنده دانست و افزود: قرار است مذاکرات در این خصوص درآینده نزدیک ادامه یابد.

رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته در پایان مذاکرات یک روزه در تهران به خبرنگار مهر گفت: مذاکرات خوب بوده است و دو موضوع باقیمانده بین ایران و آژانس درباره گزارش های نوترونی و انفجارات سطح بالا در دو آتی مذاکرات ایران و آژانس حل و فصل خواهد شد.