حضور روسیه و چین در منطقه پاسیفیک؛ تهدیدی بر هژمونی آمریکا

سیاسی

رئیس ستاد فرماندهی آمریکا در منطقه آسیا - پاسیفیک درباره افزایش تحرکات نظامی مسکو و پکن و خطرات آن برای آمریکا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای. بی. سی. نیوز، دریادار «ساموئل لاکلیر» رئیس ستاد فرماندهی آمریکا در منطقه اقیانوس آرام، به کمیته نیروهای مسلح  مجلس سنای آمریکا هشدار داد که تحرکات نظامی روسیه و نیروی هسته ای راهبردی این کشور تا حدی افزایش یافته که قابل مقایسه با آرایش نظامی مسکو در دوره جنگ سرد است.

به گفته وی، طی چند ماه گذشته روسیه شمار پرواز بمب افکن های دوربرد خود را در حریم هوایی منطقه آسیا – پاسیفیک افزایش داده و بر شمار رزمایش های خود نیز افزوده است.

علاوه بر این، دریادار لاکلیر درباره تلاش مسکو به بهبود توانمندی های بازدارندگی هسته ای خود در ساحل شرقی روسیه اشاره کرد که از لحاظ جغرافیایی در شمال اقیانوس آرام قرار دارد.

در ادامه، لاکلیر با برشمردن خطراتی که هژمونی آمریکا را در منطقه پاسیفیک تهدید می کند بر ادعای زیاده خواهی دولت پکن تاکید کرد و گفت: اقدامات اخیر چین ممکن است دایره نفوذ پکن را در دریای چین جنوبی افزایش داده و این کشور را به استقرار رادارهای دوربرد و سیستم های موشکی پیشرفته در مناطق مورد مناقشه ترغیب کند.