سازمان عفو بین الملل:

رژیم آل خلیفه همچنان به نقض حقوق بشر ادامه می دهد

سیاسی

سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد که رژیم آل خلیفه پس از گذشت ۴ سال از انقلاب بحرین همچنان به نقض حقوق بشر در این کشور ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی عربی، سازمان عفو بین الملل در گزارشی رژیم آل خلیفه در بحرین را به نقض حقوق بشر متهم کرد.

در این گزارش آمده است: بحرین حملات سازمان یافته ای را علیه مخالفان انجام می دهد که مو بر بدن سیخ می شود. در این گزارش ۷۹ صفحه ای اظهارات کسانی که در زندان های رژیم آل خلیفه شکنجه شده اند درج شده است. برخی از این افراد نوجوانانی هستند که سن آنها متجاوز از ۱۷ سال نیست.

در ادامه گزارش گفته شده است با وجود وعده هایی که رژیم آل خلیفه درباره احترام به حقوق بشر در بحرین داده بود اما این رژیم همواره مانع از برگزاری تظاهرات توسط مخالفان می شود و زندان های این رژیم همچنان مملوء از زندانیان سیاسی است.

سازمان عفو بین الملل اعلام کرد: با وجود گذشت چهار سال از انقلاب بحرین، قلع و قمع در این کشور همچنان وجود دارد و افراد بازداشت شده تحت شکنجه های برنامه ریزی شده ای قرار می گیرند تا پیش از حضور در دادگاه تحت فشار اعترافاتی بکنند.