حمله به رئیس بانک مرکزی اروپا در جریان برگزاری کنفرانس مطبوعاتی

سیاسی

«ماریو دراگی» رئیس بانک مرکزی اروپا در جریان برگزاری کنفران مطبوعاتی در مقر این بانک در فرانکفورت مورد حمله یک معترض قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، رئیس بانک مرکزی اروپا در حالی که امروز چهارشنبه در حال پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران در یک کنفرانس مطبوعاتی بود، از سوی یک معترض مورد حمله قرار گرفت.

بر این اساس «ماریو دراگی» در حال تشریح تصمیمات و مواضع بانک مرکزی اروپا بود که یک زن جوان با پریدن بر روی میز قرار گرفته در مقابل وی علیه سیاست های مالی این بانک شعارهایی را سر داد.

به دنبال این اقدام اعتراضی، ماموران امنیتی مستقر در سالن فرد مذکور را دستگیر و از محل خارج کردند.