فیلم/ اظهارات اشتاین مایر در آغاز نشست جی هفت

سیاسی

«فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر خارجه آلمان، در اظهاراتی اعلام کرد که مذاکرات هسته ای ایران، اوضاع یمن، مباره با داعش و تحولات اوکراین مهمترین مواردی هستند که در نشست جی هفت درباره آنها بحث می شود.

فیلم/ اظهارات اشتاین مایر در آغاز نشست جی هفت«فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر خارجه آلمان، در اظهاراتی اعلام کرد که مذاکرات هسته ای ایران، اوضاع یمن، مباره با داعش و تحولات اوکراین مهمترین مواردی هستند که در نشست جی هفت درباره آنها بحث می شود.