دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات از وزارت نیرو را رد کرد

ديوان عدالت اداري

هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی کار و کارگری دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات از وزارت نیرو به خواسته ابطال دو مصوبه از این وزارتخانه را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق گردشکار این پرونده دیوان محاسبات کشور طی دادخواستی نسبت به مفاد بخشنامه‌های «وزیر نیرو» و «معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو» اعلام کرده است: بر اساس ماده 66 قانون تامین اجتماعی مصوب 54 و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، سازمان تامین خدمات درمانی مسئول پرداخت خسارات حوادث پیش آمده برای کارگران است. طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی نیز، کارفرمایان مشمول قانون کار مسئول جبران خسارت وارده به کارکنان هستند.

همچنین، طبق ماده 13 قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه کنند.

بنا به مراتب فوق و با عنایت به تصریح ماده 13 قانون مسئولیت مدنی، صرفاً کارفرمایان مشمول ماده 12 این قانون (کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند) مکلف به بیمه کردن کارکنان اداری و کارگران خود درقبال خسارات وارده هستند.

لذا مفاد بند 2 بخشنامه‌های مذکور که در راستای جبران هزینه‌های مرتبط با ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ناظر بر تکلیف شرکت‌ها و مراکز یاد شده در پرداخت حق بیمه مسئولیت کارفرما در قبال هزینه‌های درمانی ناشی از موضوعات شغلی شاغلین مربوط هستند، به دلائل مزبور مغایر با قانون می‌باشند و ابطال موارد مغایر از بخشنامه های مورد نظر از زمان تصویب مورد تقاضا است.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

وزارت نیرو در دفاع از شکایت دیوان محاسبات کشور راجع به این بخشنامه‌ها در لایحه‌ای اعلام کرده است

همانگونه که در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی، قانونگذار برای جلوگیری از تعلل در مداوای بیمه شده، سازمان تامین اجتماعی را موظف به مداوای بیمه شده آسیب‌دیده در حین کار کرده و سپس موضوع بررسی نقش کارفرما در ایجاد حادثه برای تأمین هزینه پیگیری شود و لکن با واگذاری درمان به وزارت نیرو در اینصورت قهراً سازمان تامین اجتماعی مسئولیتی نخواهد داشت.

این امر در قبال حوادث مهیب و پر خطر در سرنوشت انسان بیمه شده آسیب دیده موثر است و در صورت عدم پوشش بیمه‌ مسئولیت، بیمه‌گر می تواند تا تعیین میزان تقصیر کارفرما در حادثه از ارائه هزینه درمان که گاه مبالغ کلانی را می‌طلبد سرباز زند و کار فرما هم در تهیه هزینه ها تعهدی نداشته باشد و در این صورت فرد بیمه شده آسیب دیده به صدمات جبران ناپذیرمبتلا خواهد شد.

بنا به مراتب، وضع بیمه مسئولیت در چارچوب قوانین موضوعه بوده و فاقد ایراد است. شاهد این مدعا رأی محکمه تجدیدنظر شماره 29/951 - 5/ 10/ 85 در پرونده کلاسه 113-83 است و لذا رد شکایت مورد استدعاست.

به گزارش ایسنا، این موضوع در جلسه مورخ 27/ 11/ 93 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی کار وکارگری مطرح و نظریه این هیات به شرح زیر اعلام شد:

نظر به اینکه به موجب ماده 86 قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاه های اجرایی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین اجتماعی شرائط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند» و پرداخت حق بیمه بابت درمان کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای تابعه ازجمله شرائط بهداشتی و ایمن برای کارمندان تلقی می‌شود و بخشنامه‌های مورد اعتراض به شماره‌های 100/ 50/ 2240/ 91 - 24/ 4/ 91 و 530/ 23786/ 91 - 4/ 5/ 91 وزیر محترم نیرو وقت در همین راستا صادر شده بنابراین بخشنامه های مزبور مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

رای صادره ظرف بیست روز ازتاریخ صدور قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان توسط ریاست محترم دیوان یا ده نفراز قضات است.

انتهای پیام

کد N791663