ارائه برنامه‌های ۴ وزیر پیشنهادی دولت افغانستان در پارلمان

سیاسی

در جلسه امروز پارلمان افغانستان، ۴ نفر از وزرای پیشنهادی دولت به ارائه برنامه های کاری خود پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «محمدالله بتاش» وزیر پیشنهادی وزارت حمل و نقل و هوانوردی، «اسدالله حنیف بلخى» وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش، «دلبر نظرى» وزیر پیشنهادی وزارت امور زنان، «محمود بلیغ» وزیر پیشنهادی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، صبح امروز با حضور در پارلمان افغانستان برنامه های کاری خود را تشریح کردند.

اوایل هفته جاری نیز ۶ نفر از وزرای پیشنهادی اشرف غنی به ارائه برنامه های خود در پارلمان این کشور پرداخته بودند.

قرار است روز شنبه هفته آینده روند رای اعتماد به ۱۶ وزیر باقی مانده دولت وحدت ملی آغاز شود. این در حالی است که هنوز فردی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع ملی به پارلمان معرفی نشده و نمایندگان از این بابت ابراز نگرانی می کنند.