فیلم/ همه کسانی که توسط پلیس آمریکا به قتل رسیده‌اند

سیاسی

بین الملل: مردم آمریکا در اعتراضات گسترده شب گذشته خود بنر بزرگی را حمل می کردند که بر روی آن تصاویر همه کسانی که از سال ۱۹۹۴ تا کنون توسط پلیس این کشور کشته شده اند چاپ شده بود.

فیلم/ همه کسانی که توسط پلیس آمریکا به قتل رسیده‌اندبین الملل: مردم آمریکا در اعتراضات گسترده شب گذشته خود بنر بزرگی را حمل می کردند که بر روی آن تصاویر همه کسانی که از سال ۱۹۹۴ تا کنون توسط پلیس این کشور کشته شده اند چاپ شده بود.