دفاع توکلی از حزبی بودن ساختار مجلس

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس نهم در یک گفت وگویی تلویزیونی وقتی با این سوال مواجه شد که مجلس برای اقتصاد مقاومتی چه کرده است، دردلش باز شد و از ساختار فعلی مجلس انتقاد کرد.

 

 

 

 

/212 17

 

کد N791280