• ۷بازدید

فیلم/ تظاهرات مردم آمریکا علیه خشونت پلیس

شب گذشته شهرها و ایالت های مختلف آمریکا از جمله نیویورک شاهد برگزاری تظاهرات در اعتراض به کشته شدن چند سیاه پوست توسط پلیس این کشور بود.

فیلم/ تظاهرات مردم آمریکا علیه خشونت پلیسشب گذشته شهرها و ایالت های مختلف آمریکا از جمله نیویورک شاهد برگزاری تظاهرات در اعتراض به کشته شدن چند سیاه پوست توسط پلیس این کشور بود.

کد N791232

وبگردی