نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه به تعویق افتاد

سیاسی

نشست سه جانبه وزیران امور خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه که قرار بود امروز در کابل برگزار شود به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، وزارت امور خارجه افغانستان دلیل لغو نشست امروز را درگیر بودن مقامات سه کشور در مسائل منطقه ای عنوان کرد، اما گفته می شود وزیر امور خارجه ترکیه به علت عدم حمایت پاکستان از جنگ یمن از شرکت در این نشست خودداری کرده است.

دور اول نشست های سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه در سال ۲۰۰۷ در ترکیه برگزار شده بود.