کمالوندی در پاسخ به مهر:

در صورت نیاز صالحی در مذاکرات هسته ای آینده حضور خواهد یافت

سیاسی

سخنگو سازمان انرژی اتمی از امکان حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در مراحل بعدی مذاکرات هسته ای در صورت اعلام نیاز و وجود ضرورت خبر داد.

بهروز کمالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که گفته می شود علی اکبر صالحی در دور بعدی مذاکرات هسته ای حضور نخواهد داشت گفت: دور بعدى در سطح كارشناسان و معاونين وزراست چنانچه حضور وزرا و آقاى صالحى را ضرورى بدانند با توجه به روند مذاكرات اعلام خواهد شد.

گفتنی است روز گذشته برخی رسانه ها مدعی شده بودند که علي اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي در دور آينده مذاكرات حضور نخواهد داشت.

مذاکرات ایران و 1+5 از سه شنبه آینده در سطح معاونین و کارشناسان برای نگارش متن توافق جامع آغاز خواهد شد.