امین زاده:

تحریم‌های حوزه انرژی لغو می شود/ بهره گیری از نظرات حقوقدانان

سیاسی

معاون حقوقی رئیس جمهور در تشریح نشست با حقوقدانان گفت: تحریم های انرژی و کلیه تحریم‌های ثانویه در گام اول توافق لغو خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان جلسه با حقوقدانان در ساختمان ریاست جمهوری با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ تن از اساتید روابط بین الملل و حقوقدان کشور در این جلسه ابعاد حقوقی مذاکرات و تفاهم اخیر را بررسی کردند اظهارداشت: اساتید از دانشگاههای مختلف و با دیدگاههای گوناگون بودند و انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

وی افزود: در این نشست تمام اعضای حقوقی تیم مذاکره کننده حضور داشتند و به منظور بررسی ابعاد حقوقی بیانیه لوزام از این اساتید دعوت شده بود تا نقطه نظرات خود را مطرح کنند و ما نیز توضیحاتی ارائه دهیم.

امین زاده گفت: آقای عراقچی در این جلسه توضیحاتی درباره ابعاد بیانیه تشریح کردند و همچنین تاکید داشتند که در موافقتنامه نهایی همزمان همه تحریم ها لغو شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه برخی از اساتید ابهاماتی پیرامون لغو تحریم های انرژی داشتند گفت: معاون وزیر خارجه از لغو تحریم های انرژی در طی توافقنامه نهایی خبر داد و همچنین درباره تحریم های اولیه و ثانویه توضیحاتی داد و گفت: تحریم های ثانویه به طور کامل لغو می شود.

امین زاده افزود: اساتید از دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، اصفهان، شیراز، دانشگاه آزاد، تربیت مدرس و پردیس فارابی دعوت بودند و در این جلسه درباره مکانیزم تهیه سند نهایی بین اساتید و کارشناسان با اعضای حقوقدانان تیم مذاکره کننده بحث و تبادل نظر شد.