قدردانی «فؤاد معصوم» از نقش مراجع دینی عراق در ایجاد همبستگی

سیاسی

رئیس جمهوری عراق در بیانیه ای از نقش مراجع دینی این کشور در ایجاد همبستگی در عراق قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق با صدور بیانیه ای از نقش مراجع دینی این کشور در ایجاد همبستگی و همدلی میان طیف های مختلف عراق قدردانی کرد.

این بیانیه پس از آن صادر شد که فؤاد معصوم با هیئتی از مراجع دینی عراق به ریاست «محمد تقی المدرسی» دیدار کرد. در این دیدار اوضاع سیاسی و امنیتی عراق و چالش های فرا روی این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهوری عراق بر اهمیت تلاش های مراجع دینی این کشور در حمایت از آشتی ملی عراق تاکید کرد.

محمد تقی المدرسی نیز بر اهمیت توجه به خدمات رسانی به شهر مقدس کربلا به خاطر کثرت زائر در این شهر تاکید کرد.