• ۷بازدید

فیلم/ پرتاب موفقیت آمیز راکت فالکون ۹ به فضا

راکت فالکون ۹ با موفقیت از ایستگاهی در فلوریدای آمریکا به فضا پرتاب شد.

فیلم/ پرتاب موفقیت آمیز راکت فالکون ۹ به فضاراکت فالکون ۹ با موفقیت از ایستگاهی در فلوریدای آمریکا به فضا پرتاب شد.

 

کد N791052

وبگردی