آمریکایی ها کلینتون را نشناختند

سیاسی

حضور «هیلاری کلینتون» در یک رستوران در مسیر ایالت اوهایو بدون این که کسی وی را بشناسد، به موضوع روز رسانه های آمریکا تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دوغان ترکیه، «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه پیشین آمریکا که به تازگی از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا خبر داده، با وجود حضور به همراه تیم محافظانش در یک رستوران، نه از سوی صاحبان و نه مشتریان این رستوران شناخته نشد.

بر این اساس کلینتون در مسیر عزیمت به نخستین مقصد انتخاباتی اش در ایالت اوهایو، در حالی که عینکی آفتابی به صورت داشت پس از صرف غذا و در حالی از این رستوران خارج شد که کسی متوجه نشد وی بانوی اول اسبق و وزیر خارجه پیشین آمریکا است. جالب اینجا است صاحبان رستوران زمانی متوجه این مسئله شدند که پس از رفتن کلینتون و گروه همراهش، خبرنگاران موضوع را به آنان اطلاع دادند.

این در حالی است که شناخته نشدن فردی مانند کلینتون توسط مردم کشورش به موضوع مورد توجه رسانه های آمریکایی و دستاویزی برای منتقدانش تبدیل شده است.