فیلم/ حمله شورشیان الشباب به ساختمان های دولتی در موگادیشو

سیاسی

شورشیان الشباب با حمله به ساختمان چند وزارتخانه در پایتخت سومالی دست کم 17 نفر را کشتند.

فیلم/ حمله شورشیان الشباب به ساختمان های دولتی در موگادیشوشورشیان الشباب با حمله به ساختمان چند وزارتخانه در پایتخت سومالی دست کم 17 نفر را کشتند.