توافق دو حزب سنا درباره بازنگری توافق هسته ای با ایران

سیاسی

دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره زمان بازنگری درباره توافق هسته ای احتمالی با ایران به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسولین دو حزب جمهوریخواه و دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا درباره ی بازنگری هرگونه توافق هسته ای با ایران در یک بازه زمانی 52 روزه به توافق رسیدند.

یکی از دستیاران سنا درخصوص این توافق دوحزبی گفت که این 52 روز شامل  دوره 30 روز ه برای بازبینی توافق، 12 روز برای وتوی احتمالی اعلام نظر کنگره توسط باراک اوباما رییس جمهور آمریکا و 10 روز برای رأی مخالف است.

این اقدام که توسط باب کورکر رییس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا مطرح شد به دنبال ارائه اختیارات لازم به کنگره برای بررسی هرگونه توافق هسته ای با ایران می باشد و پس از حصول توافق هسته ای با ایران آغاز خواهد شد.