فهمی هویدی:

نشانه گشایش بحران یمن آشکار شده است

سیاسی

نویسنده معروف جهان عرب با اشاره به بروز نشانه های گشایش بحران یمن از احتمال حل آن طی روزهای آتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشروق، فهمی هویدی با اشاره به نزدیک شدن به زمان پایان جنگ در یمن طی روزهای قبل بیان کرد: نشانه های گشایش بحران یمن آشکار شده است و می توانیم بگوییم که در آستانه هفته سرنوشت سازی که پایان جنگ بیهوده را رقم می زند هستیم.

وی افزود: انتخاب خالد بحاح -که مورد قبول همه طرفها و امکان امضای سند آشتی ملی از طریق وی وجود دارد- به عنوان معاون عبد ربه هادی منصور از نشانه های پایان بحران یمن است.

هویدی تاکید کرد: طرفهای خارجی از رایزنی های کنونی برای خروج از بحران به دور نیستند.درست است که کشورهای عربی که حامی طوفان قاطعیت هستند طرفی در نزاع سیاسی محسوب نمی شوند و نقش سلطان نشین عمان به میانجی گری که شرایط آن مهیا نشده، محدود است اما دو کشور ایران و آمریکا در عرصه حضور دارند.