انصارالله اعلام کرد:

آمادگی ۲۵ میلیون یمنی برای مقابله با متجاوزان

سیاسی

یکی از رهبران انصارالله با اشاره به برخی اظهار نظرها درباره آماده شدن سعودی ها و همپیمانان آنها برای شروع جنگ زمینی علیه یمن از مقابله ۲۵ میلیون یمنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القحوم از رهبران انصارالله اعلام کرد: تجاوز به یمن غیر قابل توجیه و نامشروع است و مناطق مسکونی را هدف قرار می دهد. این تجاوز زنان و کودکان و سالخوردگان را هدف قرار می دهد و هر روز کشتار رقم می خورد و خانه هایی که زنان و کودکان و سالخوردگان در آن قرار دارند هدف قرار می گیرد و ساکنان آن شهید می شوند.

وی افزود: کاملا روشن است که این تجاوز با هدف شکستن اراده ملت یمن است. آنها قصد دارند که ملت یمن را به زانو درآورند و آن را مجدد تحت هیمنه و قیمومیت قرار دهند. آنها می خواهند که بر سرنوشت سیاسی کشور یمن مسلط شوند و نمی خواهند که ملت یمن خودش تصمیم گیری کند و به دور از هیمنه زندگی کند. آنها در جریان حملات هوایی همه ملت را هدف قرار می دهند. آنها زیر ساخت ها اعم از راهها و مدارس و نهادها را هدف قرار می دهند.

القحوم تاکید کرد: این تجاوز محکوم به شکست است و تاکنون نیز در برابر صبر و پایداری ملت یمن شکست خورده است ملتی که هرگز تسلیم نمی شود و در برابر این رژیم ظالم که جنگی ظالمانه را علیه ملت یمن به راه انداخته است تسلیم نمی شود.

درباره تحرکات نظامی زمینی سعودی ها و برخی کشورهای همپیمان آن که ناظران آن را به مثابه آماده شدن برای جنگ زمینی به یمن به حساب می آورند نیز گفت: آنها به خوبی می دانند که ملت یمن مسلح هستند به ویژه که بسیار ناراحت هستند. ملت نمی خواهد که در خانه و راهها کشته شود و دست بسته باقی بماند. ملت یمن منتظر نمی ماند که آنها کشور را به استعمار خود درآورند و حاکمیت آن را نقض کنند.

القحوم تاکید کرد: ساکنان یمن در هر مکانی برای سدن کردن روزنه ها حرکت می کنند و کنترل اوضاع را در دست خواهند گرفت و با هر تجاوز و دخالتی از سوی این کشورهای ظالم که به دنبال به زانو درآوردن این ملت باشد مقابله خواهد کرد.

وی افزود: ۲۵ میلیون یمنی مسلح به مقابله با این تجاوز ظالمانه و نامشروع خواهند پرداخت.