مخالفت قبایل و محافل سیاسی یمن با انتخاب «بحاح»

سیاسی

قبایل و محافل سیاسی یمن با انتخاب خالد بحاح به عنوان معاون رئیس جمهوری مستعفی این کشور مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قبایل و محافل سیاسی یمنی با انتخاب خالد محفوظ بحاح به عنوان معاون عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن مخالفت کردند.

خالد هاشم سیاستمدار یمنی تاکید کرد: انتخاب بحاح در راستای طرح های سعودی-آمریکایی است و تعویق در رای گیری درباره قطعنامه ارائه شده از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس مربوط به انتخاب بحاح است به ویژه که سعودی ها انتخاب بحاح را گامی مهم برای برقراری ثبات در یمن دانسته اند.

وی بیان کرد: هر تصمیمی درباره یمن باید از طریق گفتگو در داخل کشور و میان گروههای یمنی صورت گیرد.