دادگاه ژاپن بازگشایی راکتورهای هسته‌ای «تاکاهاما» را رد کرد

سیاسی

راکتورهای نیروگاه تاکاهاما علیرغم اخذ مجوزهای ایمنی اولیه همچنان تعطیل خواهند ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی. بی. سی، دادگاه ژاپن با از سرگیری فعالیت دو راکتور سایت هسته ای تاکاهاما مخالفت کرد. این در حالی است که سازمان نظارت بر تاسیسات هسته ای ژاپن مجوز بازگشایی هر دو راکتور را صادر کرده است.

رأی امروز دادگاه ژاپن به دنبال اعتراض مردم مبنی بر عدم اطمینان از ایمنی نیروگاه تاکاهاما در برابر زلزله صادر شد.

این رای در مخالفت آشکار با خواست «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن، به از سر گیری فعالیت سایت های هسته ای صورت می گیرد. به گفته وی، اقتصاد ژاپن از تعطیلی راکتورهای هسته ای متضرر شده است چرا که به این ترتیب واردات سوخت های فسیلی موجب تحمیل هزینه های اضافه بر دوش دولت می شود.

لازم به ذکر است که د ر پی  بروز فاجعه هسته‌ای نیروگاه «فوکوشیما» که در سال ۲۰۱۱ رخ داد،  فعالیت همه ۴۸ راکتور هسته‌ای ژاپن بنا به دلایل ایمنی متوقف شد.

انفجار نیروگاه فوکوشیمای ژاپن در اثر خرابی پمپ سردکن راکتورها و گدازش آن و در نتیجه تشعشع مواد رادیواکتیو روی داد.