در پایان جلسه علنی امروز قرائت شد/

متن بیانیه ۲۱۳ نماینده برای انتشار گزاره برگ ایرانی مذاکرات لوزان

سیاسی

بیانیه ۲۱۳ نماینده مجلس درباره ضرورت انتشار فکت‌شیت ایرانی مذاکرات هسته ای در مجلس قرائت شد.

متن بیانیه ۲۱۳ نماینده مجلس برای انتشار فکت‌شیت ایرانی مذاکرات هسته‌ای

 

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیانیه ۲۱۳ نفر از نمایندگان خطاب به وزیر امور خارجه درباره ضرورت انتشار فکت‌شیت مذاکرات هسته ای قرائت شد.

در این بیانیه آمده است:

«چنانچه مستحضرید وزارت امور خارجه آمریکا برداشت و تفسیر خود را از مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ به صورت فکت‌شیت (گزاره برگ) منتشر کرده است و سپس مقامات آمریکایی بر مبنای آن پیوسته مصاحبه و اظهارنظر می‌کنند.

از آنجا که جز بیانیه مشترک، متن قابل استنادی از طرف جمهوری اسلامی ایران در دسترس نیست و توضیحات و تفاسیر و برداشت های وزارت امور خارجه می تواند در بررسی و تبدیل مواضع مفید باشد، و نقدهای کارشناسان می تواند کمکی برای تنظیم و نگارش صحیح نهایی باشد، لذا از وزارت امور خارجه می خواهیم فکت‌شیت ایرانی را منتشر کند».