تعیین وقت رسیدگی برای پرونده «تهران امروز»

دادگاه كيفري استان تهران

وکیل‌مدافع مدیرمسئول روزنامه توقیف شده «مردم امروز» از ارسال این پرونده به دادگاه و تعیین وقت رسیدگی برای آن خبر داد.

وکیل‌مدافع مدیرمسئول روزنامه توقیف شده «مردم امروز» از ارسال این پرونده به دادگاه و تعیین وقت رسیدگی برای آن خبر داد.

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره وضعیت پرونده توقیف شده مردم امروز گفت: کیفرخواست برای مدیرمسئول روزنامه «مردم امروز» از سوی دادگاه صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شده است.

وی ادامه داد: شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، 15 اردیبهشت ماه را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است.

به گزارش ایسنا، روزنامه «مردم امروز» پس از 19 شماره انتشار، روز شنبه 27 دی‌ماه با دستور شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل انتشار مطلبی تحت عنوان «من هم شارلی هستم» توقیف شد. علاوه بر توقیف روزنامه «مردم امروز» از سوی دادستانی تهران، هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه 29 دی ماه پروانه انتشار این روزنامه را لغو کرد.

انتهای پیام

کد N790221