حمید روحانی در گفتگو با مهر:

هاشمی بگوید چرا امام(ره) بعد از ۳ ماه جام زهر را شیرین نامید؟

سیاسی

حمید روحانی دروغ پردازی را یکی از شگردهای هاشمی رفسنجانی دانست و گفت: هاشمی بگوید در فاصله ۳ ماه چه اتفاقی افتاد که امام(ره) پذیرش قطعنامه را که خود جام زهر نامیده بود به شیرینی تعبیر کرد؟

حجت الاسلام حمید روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات اخیر آیت الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه « امام(ره) به این نتیجه رسید که باید تا قبل از خودشان جنگ را تمام کند البته گفتند جام زهر را نوشیدم اما دو سه ماه پس از جنگ به خود من گفتند که جام زهر برای من شیرین شد»، گفت:  همچنان که می دانیم یکی از شگردهای آقای هاشمی دروغ پردازی است و در خاطراتش از این دروغ ها فراوان گفته است.

این پژوهشگر و تاریخ نگار تاریخ معاصر، با اشاره به اینکه امام(ره) پذیرش قطعنامه را جام زهر نامیدند، گفت: چطور می شود و چه حادثه ای اتفاق می افتد که امام سه ماه بعد از پذیرش قطعنامه می گوید جام زهر برای من شیرین شد.

روحانی  ادامه داد: امام(ره) از آن جهت پذیرش قطعنامه را جام زهر نامیدند که نتوانستند صدام، جرثومه فساد را که در حقیقت نماینده صهیونیست ها و استکبار جهانی در عراق بود را سرنگون کند.

وی افزود: امام از این جهت پذیرش قطعنامه را جام زهر نامیدند که می دیدند  یک جنایتکار بالفطره ای به نام صدام در عراق استیلا یافته  و آن کشور را به زندان مخوف تبدیل کرده و خون مردم عراق را در شیشه می کند . آیا سه ماه بعد از پذیرش قطعنامه که صدام بر اوضاع مسلط است، خون مردم را می مکد و جنایت های آمریکا و صهیونیست ها را در منطقه و در عراق  دنبال می کند، این زهر برای امام شیرین می شود؟ کاش آقای رفسنجانی توضیح می داد که چرا پذیرش قطنامه برای امام جام زهر بود و بعد بگوید چه حادثه ای اتفاق افتاد که این جام برای امام شیرین شد.

وی خاطرنشان کرد: امام(ره) نمی خواستند آن جنگ ادامه پیدا کند؛ اما از سویی دیگر هم نمی خواستند که یک جنایتکاری به نام صدام که منطقه را به آتش کشیده و عراق را به حمام خون مردم تبدیل کرده بر قدرت باشد. تا زمانیکه صدام در عراق حاکم بود امام هرگز نمی توانست از پذیرش قطعنامه احساس شیرینی کند.

وی امام خمینی را غیرت الله نامید و گفت: امام(ره) به قدری از پذیرش قطعنامه رنج کشید که آنرا جام زهر نامید. امام (ره) هرگز اهل شعار دادن نبود اما بعد از پذیرش این قطعنامه از آن به عنوان جام زهر یادکردند و بیش از یک سال هم بعد از پذیرش قطعنامه دوام نیاورد و از این دنیا رفت .

پژوهشگر و تاریخ نگار تاریخ معاصر، با بیان اینکه امام خمینی سرنگونی صدام را جزئی از رسالت خود می دانست، اظهارداشت: امام حسین(ع) می فرماید «زندگی با ظالم ننگ است» و امام(ره) نیز این گونه فکر می کرد؛ بنابراین زمانیکه نتوانست این رسالت مقدس را در جهت سرنگون کردن ظالم به سرانجام برساند هیچگاه از این اتفاق به شیرینی یاد نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: رهبر کبیر انقلاب از پذیرش این قعطنامه رنج می کشید و آن را جام زهر نامید و انسان با ذره ای تعقل و درک درست در می یابد که چنین سخنی ، چقدر نابجا و نادرست است.