فیلم/ حضور مفتیان عربستان در حمله به مردم یمن

سیاسی

مبلغ سعودی «محمد العریفی» در مرز عربستان با لباس نظامی در حال شلیک خمپاره به سمت یمن دعا می کند که این خمپاره به هدف خورده و باعث مرگ بشود.

محمد العیفی از روحانیون مشهور عربستانی است که به داشتن تفکرات افراطی مشهور است بطوریکه چندی پیش از ورود وی به انگلیس جلوگیری شد و در توضیح دلیل ممانعت از ورود او به بریتانیا اعلام شد که وی تهدیدی علیه کشور و ملت انگلیس محسوب می شود. البته وی در سال های گذشته سفرهایی به انگلیس داشته است.

العریفی که از چهره های شناخته شده وهابیون عربستانی است همان فردی است که فتوای جهاد نکاح را برای تروریست های حاضر در سوریه صادر کرده است.

فیلم/ حضور مفتیان عربستان در حمله به مردم یمنمبلغ سعودی «محمد العریفی» در مرز عربستان با لباس نظامی در حال شلیک خمپاره به سمت یمن دعا می کند که این خمپاره به هدف خورده و باعث مرگ بشود.