مجلس تصویب کرد؛

تعیین مهلت ده روزه برای دریافت پیشنهادات نمایندگان در طرح‌ها و لوایح

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مهلت ده روزه‌ای را برای طرح پیشنهادات نمایندگان در خصوص اصلاح طرح یا لایحه‌ای تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان ماده 4 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه یک ماده به عنوان ماده 146 مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می‌گردد:

طبق این مصوبه،پس از توزیع گزارش نهایی کمیسیون اصلی توسط هیات رئیسه مجلس، کمیسیون‌های فرعی در موارد ارجاعی و نمایندگان می‌توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ توزیع گزارش، پیشنهادهای خود را در خصوص اصلاح برگشت به طرح یا لایحه اصلی و پیشنهادهای الحاقی در هر ماده و اجزای آن، حذف کل ماده و اجزای آن به هیات رئیسه مجلس ارائه کنند.

مطابق با تبصره این ماده گزارش کمیسیون اصلی همراه با گزارش کمیسیون‌های فرعی و پیشنهادات نمایندگان موضوع این ماده و ماده 145 در مورد هر طرح یا لایحه و همچنین در موارد ارجاعی به کمیسیون اصلی حین بررسی‌ طرح‌ها و لوایح حداقل 48 ساعت و در موارد اعاده شده از شورای نگهبان حداقل یک جلسه یا 24 ساعت قبل از رسیدگی در جلسه رسمی مجلس باید بین نمایندگان مجلس توزیع شده باشد. در غیر این صورت در آن جلسه قابل رسیدگی نیست.

انتهای پیام

کد N789830