ابطحی: دوست دارم اصلاح طلبان در انتخابات مجلس لیست واحد بدهند اما می دانم این اتفاق نمی افتد

محمدعلی ابطحی به روزنامه اعتماد گفت:

من علاقه‌مند هستم استراتژي اصلاح‌طلبان ادامه استراتژي‌اي باشد كه در سال ٩٢ دنبال كردند و به نتيجه رسيدند. در واقع با ادامه دادن استراتژي سال ٩٢ و بلوغ سياسي كه از خود نشان دادند به ليست مشترك و واحدي با سرليستي آقاي عارف برسند. البته پيش‌بيني نمي‌كنم چنين اتفاقي بيفتد، به اين دليل كه برخي مجموعه‌ها بدون پيشينه اصلاح‌طلبي و با در نظر گرفتن منافع شخصي و گروهي‌شان ممكن است اين روند را با مشكل مواجه كنند. البته اميدواريم كه در راه رسيدن به اهداف‌مان با چنين اتفاقي روبه‌رو نشويم و بتوانيم همان استراتژي انتخابات ٩٢ را براي انتخابات ٩٤ به عنوان مهم‌ترين هدف اصلاح‌طلبان در سال جديد عملي كنيم.
[span]17302

کد N789696