فیلم/ حمله یک خانواده آمریکایی به فردی بی‌خانمان

سیاسی

یک خانواده آمریکایی با حمله به یک فرد بی خانمان در پمپ بنزین وی را با چکش و مشت و لگد مورد ضرب و شتم قرار داند بطوریکه این فرد بی خانمان هم اکنون در کما است.

پلیس آمریکا با انتشار تصویر ویدیوئی این حمله، از مردم خواسته تا در شناسایی حمله کنندگان به پلیس کمک کند. اتهام فرد مضروب این بود که به کودک ۱۰ ساله این خانواده حمله کرده بود. 

فیلم/ حمله یک خانواده آمریکایی به فردی بی‌خانمانیک خانواده آمریکایی با حمله به یک فرد بی خانمان در پمپ بنزین وی را با چکش و مشت و لگد مورد ضرب و شتم قرار داند بطوریکه این فرد بی خانمان هم اکنون در کما است.