«عبدالفتاح السیسی» دستور داد؛

مجازات حبس ابد برای احداث تونل در مرزهای غزه

سیاسی

رئیس جمهوری مصر دستور داد کسانی که در مرزهای غزه تونل احداث کنند یا از آن استفاده کنند به حبس ابد محکوم شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر شب گذشته قانونی را تصویب کرد که به موجب آن کسی که در مرزهای مصر و نوارغزه تونل حفر کند یا در آن مشارکت داشته باشد به حبس ابد محکوم شود.

این اقدام در راستای اصلاح قوانینی که مربوط به مجازات افراد است صورت گرفت و شامل افرادی که از وجود تونل در مرزهای مصر و غزه آگاهی داشته باشند یا از این تونل ها استفاده کنند نیز می شود.

پس از برکناری «محمد مرسی» از ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۳ عبدالفتاح السیسی تمامی تونل ها در مرزهای مصر و غزه را تخریب کرد. در پی محاصره نوارغزه توسط رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۷ تاکنون شهروندان فلسطینی ساکن غزه برای تامین نیازهای غذایی و دارویی خود تونل هایی را در مرزهای مشترک این منطقه و مصر حفر کرده اند.