آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان شد

سیاسی

آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری طی حکمی آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی نایب رئیس اول این مجلس را به عنوان رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم آیت الله یزدی برای آیت الله هاشمی شاهرودی بدین شرح است:

                                                    بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیة الله جناب آقاى هاشمى شاهرودى دامت بركاته

نائب رئيس محترم مجلس خبرگان رهبرى

سلام عليكم

بااحترام، در اجراى اختيارات و وظايف رئيس مجلس خبرگان رهبرى و در عمل به بند 5

ماده11 آئين نامه داخلى و با عنايت به مصوبه جلسه 93/12/20 هيئت رئيسه محترم خبرگان،

به موجب اين حكم، حضرت‏عالى را تا پايان چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبرى به عنوان

مسئول دبيرخانه منصوب مى‏نمايم.

از خداوند متعال توفيقات حضرت‏عالى را مسئلت دارم.

محمد يزدى                          

رئيس مجلس خبرگان رهبرى    

 

انتصاب رئیس دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری

آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام و المسلمین سامعی را به سمت رئیس دفتر خود منصوب کرد.

در متن حکم رئیس دفتر رئیس مجلس خبرگان آمده است:

                                                             باسمه تعالی

حجت الاسلام آقای حسن سامعی دام توفیقه

سلام علیکم

با عنایت به سوابق خدمت و تجارب مفید مدیریتی شما در دبیرخانه، به موجب این حکم جناب عالی را به سمت رئیس دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری منصوب می نمایم.

امید است با عنایت الهی و با هماهنگی و همکاری رئیس، معاونان و سایر اعضاء محترم دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در انجام این وظیفه مهم موفق باشید.

از خداوند منان موفقیت جناب عالی را مسئلت دارم.

                                                                                                              محمد یزدی

                                                                                                    رئیس مجلس خبرگان رهبری

 

معاون امور فرهنگی و ارتباطات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری منصوب شد

در حکمی آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری از سوی آیت الله هاشمی شاهرودی؛ نایب رئیس و رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری به سمت معاونت امور فرهنگی و ارتباطات دبیرخانه این مجلس، نصب شد. حکم مذکور بدین شرح است:

 

                                                             باسمه تعالی

حضرت آیت الله آقای سید هاشم حسینی بوشهری دامت برکاته

کارپرداز محترم هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری

سلام علیکم

با احترام، به موجب این حکم و به استناد بند 2 ماده 14 آیین نامه داخلی و تصویب هیئت رئیسه محترم خبرگان رهبری، جناب عالی را به سمت معاون دبیرخانه در امور فرهنگی، پژوهشی، چاپ و نشر و ارتباطات منصوب می نمایم.

امید است با عنایات الهی و با توجه به سوابق ارزشمند جناب عالی بر اساس شرح وظائف مصوب در امور محوله موفق باشید.

از خداوند منان موفقیت جناب عالی را مسئلت دارم.

                                                                                                                              سیدمحمود هاشمی شاهرودی

رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

 

حکم انتصاب معاون دبیرخانه مجلس خبرگان در امور مالی و اداری

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی؛ کارپرداز هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری با حکم آیت الله هاشمی شاهرودی؛ رئیس دبیرخانه این مجلس به عنوان معاون مالی و اداری و رئیس دفتر دبیرخانه در تهران منصوب گردید. متن حکم از این قرار است:

                                                             باسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رییسی دامت برکاته

کارپرداز محترم هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری

سلام علیکم

با احترام، به موجب این حکم و به استناد مواد 14و 89 آیین نامه و تصویب هیئت رییسه محترم خبرگان، جناب عالی را به سمت معاون دبیرخانه در امور مالی و اداری و پشتیبانی و نیز رئیس دفتر دبیرخانه در تهران منصوب می نمایم.

امید است با عنایات الهی و با توجه به توان و تجارب ارزشمند جناب عالی بر اساس شرح وظایف مصوب در انجام امور محوله موفق باشید.

از خداوند منان موفقیت جناب عالی را مسئلت دارم.

                                                                                               سید محمود هاشمی شاهرودی

                                                                                           رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری