العبادی فرمان بازنشستگی شماری از افسران ارتش راصادر کرد

سیاسی

نخست وزیر عراق در راستای اجرای طرح بازسازی و اصلاح ساختار ارتش عراق فرمان بازنشستگی زودتر از موعد ۳۰۰ افسر ارتش را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الیوم الثامن، «حیدرالعبادی» نخست وزیر عراق دستور بازنشستگی زودتر از موعد ۳۰۰ نفر از افسران ارتش عراق را صادر کرد.

بر اساس بیانیه ای که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق منتشر شده است حیدر العبادی در  راستای اجرای طرح بازسازی ساختار ارتش عراق دستور بازنشستگی زودتر ازموعد ۳۰۰ نفر از افسران ارتش عراق را صادر کرده است.