فیلم/ کشته شدن یک سیاه پوست دیگر به دست پلیس آمریکا

سیاسی

بین الملل: دومین سیاه پوست آمریکایی ظرف یک هفته اخیر توسط پلیس این کشور کشته شد.

کشته شدن بدون دلیل سیاه پوستان در آمریکا از سوی پلیس رفته رفته تبدیل به یک امر عادی شده بطوریکه ظرف یک هفته اخیر دو شهروند سیاه پوست آمریکایی زمانیکه در حال فرار از دست پلیس بودند از پشت سر هدف قرار گرفته و کشته شده اند.

فیلم/ کشته شدن یک سیاه پوست دیگر به دست پلیس آمریکابین الملل: دومین سیاه پوست آمریکایی ظرف یک هفته اخیر توسط پلیس این کشور کشته شد.