بیکدلی منتشر کرد؛

اسناد به امضا رسیده در سفر اردوغان به تهران

سیاسی

سفیر کشورمان در ترکیه اسناد به امضا رسیده در سفر رجب طیب اردوغان به تهران بین دو کشور ار منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا بیکدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در صفحه شخصی خود اسنادی که در سفر  اردوغان به تهران به امضا رسیده است را منتشر کرد.

بیکدلی نوشت: اسنادی که در سفر آقای اردوغان به تهران ۱۸ فروردین امضا شد:  

علاوه بر بیاینه مشترک که در پایان سفر منتشر شد اسناد ذیل در سفر اقای اردوغان به تهران به امضا رسید: 

- یادداشت تفاهم همکاری بین دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه 

- یادداشت تفاهم همکاری در زمینه بهداشت و علوم پزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه

- یادداشت تفاهم بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در مورد همکاری در زمینه محیط زیست.  

- یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان صنایع کوچک و پارکهای صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه شرکتهای کوچک و متوسط وزارت علوم صنایع و فن آوری جمهوری ترکیه

- پروتکل همکاری بین مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جمهوری اسلامی ایران و موسسه ثبت اختراع ترکیه

- بیانیه حسن نیت در باره فعالیتهای زنان و خانواده بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی ایران و وزارت خانواده و سیاستهای اجتماعی جمهوری ترکیه 

- بیانیه حسن نیت در باره راه آهن