روزنامه فرانسوی: فابیوس از امضای توافق نهایی هسته‌ای مطمئن است

ایرنا نوشت:

 
روزنامه 'لوپاریزین' نوشت: 'لوران فابیوس' وزیر امور خارجه فرانسه در اظهاراتی از امضای توافق جامع هسته ای میان ایران و گروه 1+5 ابراز اطمینان کرد.

لوپاریزین با انتشار مصاحبه وزیر امور خارجه فرانسه ،نوشت: فابیوس که در جریان مذاکرات از توافقی قوی و مستحکم حمایت می کرد به امضای نهایی توافق مطمئن است. وی با این حال احتمال بروز وقایع غیرمنتظره را در مسیر توافق نهایی که قرار است تا پایان ماه ژوئن (تیر ماه) حاصل شود، رد نکرد اما بروز آن را بعید دانست.

فابیوس در این مصاحبه افزود: هنوز مسائل حساسی چون حصول اطمینان از مجهز نشدن ایران به برنامه هسته ای نظامی، آهنگ لغو تحریم ها و چگونگی بازگرداندن تحریم ها در صورت رعایت نشدن توافق از سوی ایران، حل نشده است.

وی افزود: امروز ایرانیان توان آن را دارند که در عرض دو ماه بمب هسته ای بسازند. توافق نهایی این زمان را به یک سال افزایش می دهد و به قدرت های بزرگ امکان خواهد داد تا در صورت شکست توافق، واکنش نشان دهند.

فابیوس همچنین عنوان کرد: واکنش کنگره آمریکا و نیز رهبر عالی ایران به تفاهم سوالات بسیاری را مطرح کرده است. ما به سوی توافق پیش می رویم اما هیچ چیز بطور قطعی ثبت نشده است.

52261

کد N788684