با تدوین آئین نامه ماده ای از قانون محاسبات عمومی کشور/

دستگاههای اجرایی موظف به ارائه صورتحساب ماهانه می شوند

سیاسی

عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تدوین آئین نامه ماده ای از قانون محاسبات عمومی کشور خبرداد که در صورت اجرای آن همه دستگاههای اجرایی باید صورتحساب ماهانه خود را به وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات بدهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه  مجلس شورای اسلامی از تدوین آئین نامه ماده ای از قانون محاسبات عمومی کشور خبر داد که در صورت اجرای آن همه دستگاههای اجرایی باید صورتحساب ماهانه خود را به وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات ارائه دهد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از اعضای کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه برای تدوین آئین نامه ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی خبر داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این ماده از قانون محاسبات عمومی از سال ۶۶ تا امروز اجرا نشده بود لذا نمایندگان در طی تدوین آئین نامه اجرایی آن هستند.

نماینده مردم شاهین شهر ادامه داد: پس از تشکیل آئین نامه اجرایی این ماده دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد هر ماهه و هر ساله صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه و سالانه همه دستگاههای اجرایی و موسسات دولتی را دریافت خواهند نمود.

عضو کمیسیون برنامه اجرای این ماده از قانون محاسبات عمومی را اقدام مثبتی در راستای جلوگیری از تخلفات خواند و گفت: در صورت اجرای این ماده اگر اشتباه یا کار غیر قانونی در دریافت ها و پرداخت ها صورت گیرد همان موقع دیوان محاسبات متوجه خواهد شد و می تواند جلوی ادامه تخلفات را بگیرد.

وی ادامه داد: در صورت اجرای این ماده بررسی تخلفات مالی مدیران به سالها پس از اتمام مدیریت آنها موکول نخواهد شد و جلوی تخلفات هر ماه گرفته می شود و مدیران باید در لحظه پاسخگو باشند.