فیلم/ کم سن و سال ترین فرد نجات یافته از بحران یمن

سیاسی

خروج اتباع خارجی و یمنی از این کشور به دلیل شدت گرفتن بحران افزایش یافته و در این میان یک نوزاد شش روزه هندی کم سن و سال ترین فردی بوده که توانسته از حملات عربستان جان سالم به در ببرد.

فیلم/ کم سن و سال ترین فرد نجات یافته از بحران یمنخروج اتباع خارجی و یمنی از این کشور به دلیل شدت گرفتن بحران افزایش یافته و در این میان یک نوزاد شش روزه هندی کم سن و سال ترین فردی بوده که توانسته از حملات عربستان جان سالم به در ببرد.