در فاصله یک ماه مانده تا انتخابات؛

شانس کامرون برای پیروزی بیشتر از میلیبند و فاریج است

سیاسی

جدیدترین نظرسنجی انجام شده در انگلیس نشان می دهد شانس حزب محافظه کار به رهبری «دیوید کامرون» برای پیروزی در انتخابات ماه آینده بیش از سایر احزاب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نظرسنجی که توسط روزنامه آبزرور انجام شده نشان می دهد که شانس حزب محافظه کار برای پیروزی در انتخابات هفتم می ۳۶ درصد است.  

بر همین اساس شانس حزب کارگز، رقیب سنتی حزب محافظه کار، به رهبری «اد میلیبند» برای پیروزی در این انتخابات ۳۴ درصد است.  

نکته جالب در ابن رابطه کاهش محبوبیت حزب ضد یوری بریتانیای مستقل به رهبری «مایکل فاریج» در میان مردم انگلیس است بطوریکه این حزب تازه تاسیس تنها ۱۱ درصد شانس پیروزی در انتخابات ماه می را دارد.

کمترین میزان شانس در میان احزاب انگلیسی برای پیروزی در انتخابات متعلق به حزب لیبرال دموکرات است. این حزب فقط ۷ درصد شانس پیروزی دارد و این در حالی است که دولت فعلی انگلیس با ائتلاف احزاب محافظه کار و لیبرال دموکرات تشکیل شده است.