هشدار مقامات پاکستان به طالبان افغانستان

سیاسی

معاون وزیر امور خارجه پاکستان با بیان اینکه کشورش دیگر جای امنی برای طالبان افغانستان نخواهد بود از این گروه خواست تا با دولت وحدت ملی به تفاهم برسند.

به گزارش خبرنگا مهر در کابل به نقل از شبکه تلوزیونی طلوع، عزاز احمد چودری، معاون وزیر امور خارجه پاکستان به طالبان افغانستان هشدار داد که پاکستان دیگر برای آنان جای امنی نخواهد بود.

وی از طالبان افغانستان خواست تا با دولت کشورشان به توافق برسند و از روند گفتگوهای صلح پشتیبانی نمایند.

معاون وزیر امور خارجه پاکستان افزود: پاکستان به طالبان افغان یک پیام روشن دارد، این که افغانستان دارای یک حکومت منتخب است و طالبان باید با رهبران حکومت وحدت ملی به تفاهم برسند و پیام ما برای طالبان افغان اینست که پاکستان جای امنی برای آنان نیست و نیز از خاک پاکستان برای نا امن ساختن افغانستان نمی توانند استفاده کنند.

این حرف ها در حالی مطرح می شود که در روزهای اخیر حملات طالبان در نقاط مختلف افغانستان به شدت افزایش یافته است.