مذاکره دولت کابل برای خرید تسلیحات نظامی از روسیه

سیاسی

نماینده ویژه افغانستان در امور کشورهای روسی زبان گفت دولت کابل قصد دارد بالگرد تهاجمی «میل می-۳۵» را از روسیه خریداری کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، شاکر کارگر هدف از این خرید نظامی را افزایش توان ارتش افغانستان اعلام کرد و گفت به زودی با کشور روسیه مذاکره خواهند کرد.

وی با بیان اینکه قسمت عمده ای از تجهیزات نظامی افغانستان ساخت روسیه است افزود: مسکو انتخاب اول دولت افغانستان برای خرید تسلیحات نظامی است.