با تصویب نمایندگان مجلس مقرر شد؛

معافیت فضاهای اصلی مساجد از هزینه انشعاب فاضلاب و انرژی

سیاسی

مجلس فضاهای اصلی مساجد را از پرداخت هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز و هزینه های مصرف آنها تا سقف الگوی مصرف معاف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز، یک ماده از طرح یک فوریتی حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور را که پیش از این به دلیل ابهام به کمیسیون فرهنگی ارجاع شده و در این کمیسیون اصلاح شده بود، بررسی و تصویب کردند.

نمایندگان با تصویب ماده ۲۰ اصلاحی، مقرر کردند فضاهای اصلی مساجد از پرداخت هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز و نیز هزینه های مصرف آنها تا سقف الگوی مصرف متناسب با مساحت و منطقه کشوری معاف هستند. این حکم شامل اماکن تجاری و درآمدزای وابسته به آنها نمی شود.

بررسی ماده ۱۶ در این جلسه که مربوط به وضعیت و ضوابط احداث خانه عالم و خادم در مساجد است، فعلا به نتیجه نرسید.