ارجاع همزمان وصول طرح‌ها و لوایح توسط کمیسیون ها به مرکز پژوهش‌های مجلس

مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب کرد که همزمان با وصول طرح‌ها و لوایح توسط کمیسیون‌ها به مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ارجاع شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در ماده‌ای که با عنوان ماده‌ی مکرر به قانون آیین نامه داخلی مجلس الحاق می‌شود، مصوب کردند که همزمان با وصول طرح‌ها و لوایح توسط کمیسیون‌ها در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع خواهد شد.

همچنین رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه کارگروهی متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط با طرح یا لایحه و با دعوت نمایندگانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان برای رسیدگی به طرح یا لایحه ارجاعی تشکیل دهدو در بدو کار رئیس و دبیر آن را تعیین کند.

بر اساس این گزارش رئیس کارگروه نیز موظف است پس از بحث و بررسی کارشناسی در کارگروه و در صورت لزوم پس از مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات و تجربیات سایر کشورها و با بررسی سوابق قانون‌گذاری و پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان گزارش کارگروه را با رعایت اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه توسعه، همراه با مشخصات اعضای کارگروه به کمیسیون اصلی ارائه کند. رئیس یا نماینده کارگروه موظف است با شرکت در جلسات کمیسیون از گزارش ارائه شده دفاع کند. همچنین در صورت عدم نیاز به قانون‌گذاری جدید در موضوع مورد بحث رئیس کارگروه گزارش خود را با ذکر دلایل رد طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی ارائه می‌کند.

براساس تبصره یک این ماده ارائه طرح یا لایحه به کارگروه موضوع این ماده نافی مسئولیت مرکز پژوهش‌های مجلس در ارائه نظرات کارشناسی به کمیسیون‌ها و جلسات رسمی مجلس مندرج در قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس نخواهد بود.

همچنین در تبصره‌ی دیگری ذیل این ماده مصوب شد که حداکثر زمان رسیدگی به طرح‌ها و لوایح عادی در مرکز پژوهش‌ها یک ماه و نیم پس از ارجاع و درطرح‌ها و لوایح یک فوریتی یک ماه پس از ارجاع می‌باشد و در صورت ضرورت این فرصت ها با درخواست مرکز پژوهش ها و تایید کمیسیون اصلی قابل افزایش است.

این ماده از طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس از مجموع 211 نماینده حاضر با 149 رای موافق، 23 رای مخالف و 5 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.

انتهای پیام

کد N787489