با تصویب مجلس؛

نحوه بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس تغییر کرد

سیاسی

نمایندگان مجلس با تصویب ماده‌ای از طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس نحوه بررسی طرح‌ها و لوایح را در مجلس اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه امروز (یکشنبه) ماده 1 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس را با 143 رای موافق، 31 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، متن زیر جایگزین ماده 145 می‌شود و تبصره آن به عنوا تبصره 1ابقی و 3 تبصره‌ به عنوان تبصره‌های 2 و 3و 4 به شرح زیر به آن الحاق می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است یک نسخه از طرح‌ها و لوایح عادی و یک فوریتی را به کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های فرعی جهت رسیدگی به مواد مرتبط و همچنین به مرکز پژوهش‌های مجلس جهت رسیدگی و اصلاح نظر کارشناسی ارجاع کند.

کمیسیون‌های فرعی موظفند حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ارجاع طرح یا لایحه عادی و ظرف ده روز برای طرحها و لوایح یک فوریتی نتیجه رسیدگی خود را طی گزارشی در مواد ارجاعی به کمیسیون اصلی ارائه نماید.

هریک از نمایندگان نیز می‌تواند پیشنهادهای خود را در مورد کلیات وجزییات طرح‌ها و لوایح عادی ظرف ده روز و در طرحها و لوایح یک فوریتی ظرف 5 روز از تاریخ توزیع طرح و یا لایحه به کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های فرعی ارائه کند.

مهلت کمیسیون اصلی برای رسیدگی به کلیات و جزییات طرح و یا لایحه‌ی عادی حداکثر 3 ماه و در طرح‌ها و لوایح یک فوریتی حداکثر یک ماه و نیم پس از تاریخ ارجاع است. چنانچه طرح یا لایحه با برگزاری جلسات عادی و فوق العاده در مهلت‌های مذکور قابل رسیدگی نباشد با درخواست کمیسیون و موافقت هیات رئیسه مجلس این فرصت حداکثر تا دو برابر مدت‌های مذکور قابل تمدید است.

طبق تبصره دو این ماده در پایان مهلت‌های تعیین شده چنانچه گزارش کمیسیون اصلی ارائه نشود هیات رئیسه مجلس موظف است طرح یا لایحه را طبق نوبت در دستور هفتگی مجلس قرار دهد؛ در این صورت پیشنهادهای موضوع این ماده در جلسه علنی مطرح می‌شود. در صورتی که گزارش کمیسیون اصلی تا سه روز قبل از شروع رسیدگی به طرح و یا لایحه در جلسه رسمی مجلس بین نمایندگان توزیع گردد گزارش کمیسیون جایگزین طرح یا لایحه می‌شود.

در این صورت نمایندگان می‌توانند تا 48 ساعت پس از توزیع گزارش کمیسیون پیشنهادهای خود را شامل اصلاح، برگشت به طرح یا لایحه در هر مورد، حذف کل ماده یا تبصره یا بند یا جزء به هیات رئیسه مجلس ارائه کند تا با توزیع پیبشنهاد در جلسه رسمی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد. براساس تبصره 3 نیز چنانچه در کلیات نظر کمیسیون‌های فرعی با نظر کمیسیون‌های اصلی متفاوت باشد در جلسه رسمی مجلس قبل از رای گیری برای کلیات، سخنگوی یکی از اعضای آن کمیسیون‌ها می‌تواند نظر کمیسیون خود را توضیح دهد.

همچنین طبق تبصره 4 در مواردی که طرح یا لایحه طبق آیین نامه به صورت دو شوری رسیدگی می‌شود در شور اول کلیات، و در شور دوم جزییات طبق این آیین نامه رسیدگی می‌شود.

انتهای پیام

کد N787401