بیل کلینتون:

آماده ارائه مشاوره انتخاباتی به «هیلاری» هستم

سیاسی

رئیس جمهور اسبق آمریکا در مصاحبه ای خود را «مشاور انتخاباتی پشت صحنه» هیلاری کلینون خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، در پی اعلام آمادگی هیلاری کلینتون برای شرکت در رقابت های انتخاباتی سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا ، بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق این کشور و همسر هیلاری کلینتون برای دادن مشاوره انتخاباتی به هیلاری اعلام آمادگی کرد.

بیل کلینتون در مصاحبه ی اختصاصی با مجله تاون کانتری در روز سه شنبه در این خصوص گفت: «فکر می کنم من و هیلاری هر دو بر اهمیت این امر واقفیم که او باید به گونه ای به این رقابت سخت وارد شود که گویا پیشتر در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده است و با این رویکرد به برقراری ارتباط  با رأی دهندگان اقدام نماید».

وی همچنین افزود: «برای حصول نتیجه ای رضایت بخش، نقش من باید بیشتر به عنوان مشاور پشت صحنه باشد تا به مسائل انتخابات نزدیکتر باشم».

بسیاری حمایت بیل کلینتون از نامزدی هیلاری و کمک های وی به هیلاری در این امر را امتیاز ویژه ای برای این نامزد انتخاباتی می دانند.