دادگاه جنایی قاهره حکم اعدام رهبر اخوان المسلمین را تأیید کرد

سیاسی

دادگاه جنایی قاهره حکم اعدام «محمد بدیع» رهبر اخوان المسلمین مصر و ۱۳ نفر از اعضای این جریان را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل زا الیوم السابع، دادگاه جنایی قاهره امروز حکم اعدام «محمد بدیع» رهبر اخوان المسلمین مصر و ۱۳ نفر از اعضای این جریان را تأیید کرد.

بر این اساس محمد بدیع و ۱۳ نفر از اعضای اخوان المسلمین در پرونده موسوم به «اتاق عملیات رابعه العدویه» به اتهام تحریک و ساماندهی تظاهرات و حمله به مراکز پلیس و کلیساها به اعدام محکوم شدند.

۳۷ نفر دیگر از اعضای اخوان المسلمین نیز به حبس ابد محکوم شدند.