باراک اوباما پکن را به ارعاب کشورهای کوچک آسیا متهم کرد

سیاسی

درگیری لفظی واشنگتن و پکن بار دیگر بر سر حل و فصل مناقشات دریای چین جنوبی به اوج رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دولت پکن را متهم به ارعاب کشورهای مستقر در حوزه دریای چین جنوبی کرد.

وی مدعی شد که چین از ابعاد سرزمین و قدرت نظامی خود برای سرکوب کشورهای کوچکتری استفاده می کند که در دریای چین جنوبی واقع شده اند.

ادعای چین به مالکیت برخی از جزایر مرجانی دریای چین جنوبی و تکرار ادعاهای مشابه از سوی کشورهایی نظیر ویتنام و فیلیپین منشاء اظهارات اخیر ریاست جمهوری آمریکا بوده است.

باراک اوباما ضمن تاکید بر حل دیپلماتیک مناقشات منطقه ای، دولت پکن را متهم به تضییع حقوق این دو کشور کوچک آسیایی کرد.

در مقابل، سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز هرگونه حق واشنگتن به متهم کردن دیگر کشورها به تضعیف ملت های کوچک را زیر سؤال برده و گفت: بر هیچکس پوشیده نیست که آمریکا تنها کشوری است که ابعاد و قدرت نظامی خود را به رخ جهان می کشد.