فیلم/ تظاهرات گسترده مردم یمن در اعتراض به جنایات عربستان سعودی

سیاسی

روز گذشته هزاران نفر از مردم یمن در اعتراض به حملات عربستان سعودی به کشورشان دست به تظاهرات زدند.

فیلم/ تظاهرات گسترده مردم یمن در اعتراض به جنایات عربستان سعودیروز گذشته هزاران نفر از مردم یمن در اعتراض به حملات عربستان سعودی به کشورشان دست به تظاهرات زدند.