اعزام نخستین گروه از نظامیان کانادایی به اوکراین

سیاسی

دولت اوتاوا شماری از نیروهای زمینی خود را برای آموزش به نیروهای اوکراینی عازم این کشور خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، دولت کانادا از تصمیم خود به اعزام نیروی زمینی به اوکراین در ماه های آتی خبر داد.

البته منابع دولتی دخالت این نیروها در هرگونه نبرد مستقیم را انکار کرده و دلیل اعزام این نیروها را ارایه آموزش به نیروهای اوکراینی عنوان می کنند.

گفته می شود که این نخستین دور از اعزام نیروهای کانادایی به اوکراین است و انتظار می رود در آینده اقدامات مشابهی در این زمینه انجام بگیرد.

نیروهای کانادایی با نیروهای آمریکایی که هم اکنون در منطقه هستند همکاری مستقیم خواهند داشت. اعزام نیروی زمینی به اوکراین در ادامه عملیات ناتو به حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی این کشور انجام می گیرد.