فیلم/ دیدار تاریخی اوباما با رهبر کوبا

سیاسی

بین الملل: رئیس جمهور آمریکا صبح امروز در اجلاس رهبران کشورهای آمریکایی در پاناما، با «رائول کاسترو» رو در رو شد و پس از دست دادن با وی، با او احوالپرسی کرد.

دیدار باراک اوباما با رئیس جمهور کوبا، پس از اقدام امریکا برای بازسازی روابط خود با هاوانا انجام می شود. در همین رابطه روز پنجشنبه نیز بعد از ۵۰ سال برای اولین بار وزیران خارجه آمریکا و کوبا با یکدیگر دیدار کرده بودند.

فیلم/ دیدار تاریخی اوباما با رهبر کوبابین الملل: رئیس جمهور آمریکا صبح امروز در اجلاس رهبران کشورهای آمریکایی در پاناما، با «رائول کاسترو» رو در رو شد و پس از دست دادن با وی، با او احوالپرسی کرد.